دسته بندی مطالب

پروژه ارتباط رادیویی با ماژول های ASK DX-RF - ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت سوم - ۲ فروردین ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت دوم - ۱ فروردین ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت اول - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت سوم - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت دوم - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت اول - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

پروژه ارتباط رادیویی با ماژول های ASK DX-RF - ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت سوم - ۲ فروردین ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت دوم - ۱ فروردین ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت اول - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت سوم - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت دوم - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت اول - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

پروژه ارتباط رادیویی با ماژول های ASK DX-RF - ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

شبیه سازی یک واحد حساب و منطق (ALU) در پروتئوس - ۱۸ دی ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت سوم - ۲ فروردین ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت دوم - ۱ فروردین ۱۳۹۸

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت اول - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت سوم - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت دوم - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت اول - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

QSpinBox استایل عمودی و افقی در کیوت - ۶ فروردین ۱۳۹۹

پروژه کیوتی و تنظیمات qmake - ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

ریلیز نرم افزار قابل اجرا برای ویندوز در کیوت - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

QListWidget و کار با لیستها و ویدجت ها در کیوت - ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

ساخت منو شبیه اندروید در کیوتی - ۳ بهمن ۱۳۹۸

QSqlTableModel – پروژه برنامه نویسی Qt کار با دیتابیس sqlite - ۱۷ دی ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی چند رشته ای در Qt- قسمت اول - ۲۲ آذر ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی Qt و کار با دیتابیس Sqlite – قسمت دوم - ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی Qt و اتصال به دیتابیس SqlLite – قسمت اول - ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – رویداد بسته شدن پنجره - ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی شبکه و ارتباط با سرور در Qt – قسمت دوم - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی شبکه و ارتباط با سرور در Qt – قسمت اول - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – Resource File - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – QSignalMapper - ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – QPushButton – ایجاد شی پویا - ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – QPushButton – connect() - ۹ فروردین ۱۳۹۸

آموزش محیط Qt – QPushButton – سیگنالها و اسلاتها - ۸ فروردین ۱۳۹۸

اموزش برنامه نویسی Qt – QPushButton – stylesheet - ۵ فروردین ۱۳۹۸

QListWidget و کار با لیستها و ویدجت ها در کیوت - ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

ساخت منو شبیه اندروید در کیوتی - ۳ بهمن ۱۳۹۸

QSqlTableModel – پروژه برنامه نویسی Qt کار با دیتابیس sqlite - ۱۷ دی ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی چند رشته ای در Qt- قسمت اول - ۲۲ آذر ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی Qt و کار با دیتابیس Sqlite – قسمت دوم - ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی Qt و اتصال به دیتابیس SqlLite – قسمت اول - ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – رویداد بسته شدن پنجره - ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی شبکه و ارتباط با سرور در Qt – قسمت دوم - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

پروژه برنامه نویسی شبکه و ارتباط با سرور در Qt – قسمت اول - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – QSignalMapper - ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – QPushButton – ایجاد شی پویا - ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

آموزش برنامه نویسی Qt – QPushButton – connect() - ۹ فروردین ۱۳۹۸

آموزش محیط Qt – QPushButton – سیگنالها و اسلاتها - ۸ فروردین ۱۳۹۸

تغییر عکس آواتار در وردپرس – بدون استفاده از افزونه - ۸ فروردین ۱۴۰۰

آموزش ساخت تصویر امنیتی ( کد کپتچا ) با php - ۲۰ دی ۱۳۹۸

کوکی ها ( cookie ) در جاوا اسکریپت - ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

Class در جاوا اسکریپت قسمت دوم - ۳۰ دی ۱۳۹۸

Class در جاوا اسکریپت - ۲۹ دی ۱۳۹۸

کار با AJAX در جاوا اسکریپت قسمت دوم - ۲۶ دی ۱۳۹۸

کار با AJAX در جاوا اسکریپت - ۲۳ دی ۱۳۹۸

کار با JSON در جاوا اسکریپت - ۲۲ دی ۱۳۹۸

تغییر عکس آواتار در وردپرس – بدون استفاده از افزونه - ۸ فروردین ۱۴۰۰