بایگانی‌های رویداد بسته شدن برنامه - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

آموزش برنامه نویسی Qt – رویداد بسته شدن پنجره

در این آموزش به رویداد بسته شدن پنجره ( QCloseEvent ) می پردازیم که در هنگامی که کاربر بر روی close کلیک می کند متد خاصی را قبل از بسته شدن پنجره اجرا کنیم.