بایگانی‌های هوش مصنوعی - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

مقدمه ای بر پردازش زبان طبیعی ( NLP )

 NLP (Natural Language Processing) یک حوزه از علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی است که بررسی و تفسیر زبان طبیعی انسان …

پردازش موازی و کاربرد های آن

پردازش موازی روشی برای استفاده همزمان از بیش از یک CPU یا هسته پردازنده برای اجرای یک برنامه یا چندین …