بایگانی‌های کراولر چیست - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

خزنده وب (Crawler)

یک کراولر (Crawler) یا خزنده وب (Web Crawler) نرم‌افزاری است که به صورت خودکار وب‌سایت‌ها را پویش و اطلاعات مربوط …