بایگانی‌های یادگیری ماشین - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

مقدمه ای بر پردازش زبان طبیعی ( NLP )

 NLP (Natural Language Processing) یک حوزه از علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی است که بررسی و تفسیر زبان طبیعی انسان …