بایگانی‌های QObject - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

آموزش برنامه نویسی Qt – QPushButton – connect()

در این آموزش با طریقه استفاده از متد connect() از کلاس QObject جهت اتصال کلیدهایی از کلاس QPushButton به متد مورد نظر در محیط برنامه نویسی Qt آشنا می شویم.