بایگانی‌های qt signals and slots - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

آموزش برنامه نویسی Qt – QSignalMapper

در این آموزش با کلاس QSignalMapper و در اختیار گرفتن حافظه بصورت پویا برای ایجاد چندین کلید بصورت پویا آشنا خواهیم شد.

آموزش محیط Qt – QPushButton – سیگنالها و اسلاتها

آموزش سیگنالها و اسلاتها در محیط Qt creator .در این آموزش کوتاه شما با سیگنال ها و اسلات های کلاس QPushButton آشنا می شوید.